בין לקוחות גל-סייף:

 

 
       
       
       
 עיריית כפר קאסם