חישוב קרינה  - לקבלת היתר הקמה

לצורך הקמת מוקד שידור נדרש חישוב של עוצמות הקרינה הצפויות מהאתר המתוכנן. החישוב מתבסס על הנתונים הבאים:

  • קופניגורצית השידור : אנטנות , הספקים, גבהים, מיקומם וכו'
  • מרחק האנטנות מאזורים נגישים/מאוכלסים – עפ"י ביקור באתר

החישוב מבוצע בעזרת תוכנה ייחודית אשר פותחה ב"גל סייף" הכוללת מודלים לחישוב קרינה מרחבי מכל סוגי האנטנות כולל חישובים בשדה קרוב. 

חברת "גל סייף" מוסמכת על ידי המשרד להגנת הסביבה להגשת דוחות החישוב והטפסים הנדרשים לקבלת היתר ההקמה. החברה ביצעה אלפי חישובים להיתרי הקמה למגוון מקורות שידור לרבות אתרי רדיו , אנטנות תקשורת, אתרים סלולאריים,

לצפיה בדו"ח לדוגמא לחץ כאן