חישוב קרינה ממתקני חשמל  - לקבלת היתר הקמה

לצורך קבלת היתר הקמה של מתקן חשמל (שנאים , קווי מתח ועוד) נדרש להפיק דו"ח הכולל חישוב של רמות השדה המגנטי בפילוג מרחבי, סביב המתקן. רמות השדה מוצגות על שרטוט אדריכלי של המבנה ביחס לסף החשיפה המותר.

חברת"גל סייף" מוסמכת על ידי המשרד להגנת הסביבה להגשת דוחות החישוב והטפסים הנדרשים לקבלת היתר ההקמה. 

לצפייה בדו"ח לדוגמא לחץ כאן