מדידות קרינה במוסדות ציבוריים, חברות, מפעלים ומקומות עבודה

במפעלים ומוסדות מבוצעת בדיקת קרינה מקיפה בהתאם לציוד החשמל והמתקנים במפעל. הבדיקה מבוצעת בזמן פעולת הציוד באופן בו הקרינה מירבית ובזמן זה מבוצעת מדידה באזורי השהיה של העובדים. במקרים מסויימים מבוצעת מדידה רציפה באמצעות מחשב, על פני מספר ימים כדי לעקוב אחר השינויים בקרינה. הקרינה משתנה מעל פי עשר לאורך זמן בשל סוגי במכשירים שפועלים צורת פעולתם ועוצמתם ולכן ברוב המיקרים בדיקות ריגעיות אינן נותנות מענה

במרבית המפעלים בהם קיים ציוד חשמלי בהספק גבוהה קיים שדה מגנטי רב עוצמה בסמוך לציוד החשמל , קווי ההזנה וארונות החשמל ולכן מומלץ לבצע מדידה כדי להבטיח שהעובדים אינם חשופים לשדות גבוהים. מומלץ על בדיקות רציפות

בבית ספר וגני ילדים מומלץ לבצע מדידות בכיתות ואזורים הקרובים לארונות החשמל וקווי ההזנה. מומלץ על בדיקות רציפות.