תכנון חשמל למיזעור קרינה - במבנה חדש

כאשר עומדים בפני תכנון של בית מגורים חדש, מומלץ באמצעים פשוטים לתכנן את תצורת החשמל למזעור הקרינה בתוך הבית. הדבר יעלה את ערך הנכס ויגדיל את סכוייו להימכר בעתיד ובנוסף ימנע פגיעה אפשרית בבריאות הדיירים במבנה ההמלצות לתכנון מתבססות על הניסיון העשיר שנצבר במדידות קרינה ממכשירי חשמל ומתקנים ביתיים ועל הגורמים המשפיעים על רמת הקרינה.

ההמלצות לתכנון כוללות התיחסות למרכיבים הבאים:

 • הולכת קווי חשמל בתוך הבית
 • תכנון הארקות ואיפוס 
 • סידור פאזות באופן שימזער קרינה
 • תכנון תעלות חשמל
 • תכנון גופי תאורה
 • ארון חשמל: מיקום, מבנה , הולכת קווי החשמל ואמצעי מיגון
 • מיקום מכשירי חשמל בבית 
 • תצורה למזגנים ומכשירי חשמל בהספק גבוהה 
 • אנטנות לתקשורת אחוטית WIFI
 • הוספת מיגונים בשלב הבניה – במידת הצורך
 • מיפוי גורמי קרינה סביבתיים קיימים ועתידיים באזור

שילוב של שיקולים נכונים בשלב התכנון והבניה יכול להקטין משמעותית את הקרינה בבית אמצעות פתרונות פשוטים וזולים ולשמור על בריאות הדיירים וערך הנכס.