מדידות ספקטריאליות ומציאת הפרעות

מדידה ספקטראלית מבוצעת בעזרת אנטנות וציוד לניתוח ספקטרום. 
במדידה ספקטראלית נבדקת תכולת התדר של הקרינה. אינפורמציה זאת חשובה כדי לזהות את מקור הקרינה (לכל משדר חוקי קיים תדר שידור ידוע) ולקבוע את רמת התקן המתאימה לתדר השידור הדומיננטי (רמת התקן משתנה כתלות בתדר).
במידה והקרינה מפריעה לציוד תקשורת – ניתן לזהות את מקור הקרינה ולאכן את המשדר המפריע עד לפתרון הבעיה.